دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-84 

مقاله پژوهشی

بررسی پارامترهای کشش تراکتور مدل MF-399 با استفاده از سوخت بیودیزل

صفحه 1-8

10.22034/jam.2021.13133

سید هادی عالمی موسوی؛ حسین حاجی آقا علیزاده؛ بهداد شدیدی؛ بهنام سپهر


تاثیر کارنده در افزایش عملکرد نخود در شرایط دیم

صفحه 39-46

10.22034/jam.2021.13455

رضا رحیم زاده؛ غلامرضا قهرمانیان؛ مسعود سیادت؛ سهراب شعبانی


Fixed Bed Pyrolysis of Euphorbia Tirucalli Biomass for Bio-oil Production

صفحه 57-65

مهرشاد نظرپور؛ احمد تقی زاده سرایی؛ محیا خلاقی