تماس با ما

آدرس: دانشگاه تبریز -  دانشکده کشاورزی -  دفتر نشریه مکانیزاسیون کشاورزی - خانم زهرا اکبرپور

شماره تماس:  33356002-041    

پست الکترونیکی: jam.tabrizu@gmail.com

تماس اضطراری با مدیر داخلی:

041-33392791 

maysami@tabrizu.ac.ir

 


CAPTCHA Image