تماس با ما

آدرس: دانشگاه تبریز -  دانشکده کشاورزی -  دفتر نشریه مکانیزاسیون کشاورزی

شماره تماس:  33392037-041    

پست الکترونیکی: jam.tabrizu@gmail.com

تماس اضطراری با مدیر داخلی:

041-33392037

 

 


CAPTCHA Image