اصول اخلاقی انتشار مقاله

  اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

نویسندگان:

 

 • نویسندگان مقاله متعهد می شوندکه داده های مقاله به صورت جزیی و یا کلی  قبلا در نشریات داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده است. چاپ نتایج پژوهش به صورت خلاصه مقاله ارایه شده در کنفرانس بلامانع می باشد.
 • نویسندگان مقاله متعهد می­شوند که از ارسال همزمان مقاله به چند نشریه (داخلی و یا خارجی) اجنتاب نمایند و تا تعیین تکلیف نهایی مقاله در نشریه مکانیزاسیون کشاورزی مقاله را به دیگر نشریات ارسال ننمایند.
 •  در صورتیکه نویسندگان مقاله از ادامه روند بررسی و چاپ مقاله خود در نشریه منصرف شوند و قصد باز پس­ گیری مقاله خود را داشته باشند، موضوع باید طی نامه رسمی که به امضاء تمامی نویسندگان رسیده باشد، توسط نویسنده مسئول به سردبیر مجله اطلاع داده شود. نویسندگان مقاله پس از بازپس گیری رسمی مقاله، مجاز به ارسال و چاپ مقاله در نشریات دیگر می باشند.
 •  نویسندگان مقاله متعهد می شوند که اصل امانت داری را در استفاده از مطالب علمی مقالات و اطلاعات دیگر منابع  را با ذکر منبع و قانون حق تکثیر (copy right) رعایت کنند.
 •  مسولیت درستی و اصالت مطالب درج شده در مقاله بر عهده تمامی نویسندگان مقاله می باشد و نویسندگان مقاله متعهد می شوند که در تهیه مقاله مرتکب سرقت علمی یا ادبی (در مفهوم عمومی و باریک)  نشده اند.
 •  نویسندگان مقاله موافقت کتبی خود را با ارسال مقاله، اسامی نگارندگان  و ترتیب اسامی  از طریق تکمیل و امضاء فرم تعهد نامه مقاله اعلام می نمایند.
 •  نویسنده مسئول مقاله، کانال ارتباطی بین نشریه و نویسندگان مقاله خواهد بود و ایشان توسط نشریه در جریان روند تعیین تکلیف مقاله، قرار خواهد گرفت.
 •  نویسندگان مقاله  بایستی  طی مهلت تعیین شده توسط نشریه (15روز برای اصلاحات جزیی و 30 روز برای اصلاحات کلی)  نسبت به اعمال نظرات داوران و ارسال مقاله بازنویسی شده اقدام کنند. در صورت عدم ارسال فایل اصلاح شده مقاله در مهلت مقرر هیات تحریریه نشریه حق دارد مقاله را از فرایند بررسی خارج نماید.
 •  شایسته است نویسندگان مقاله، در بخش سپاسگزاری نام افرادی که در فرایند اجرای تحقیق کمک نموده اند و همچنین منابع و موسساتی که در تامین هزینه های  پژوهش مشارکت داشته اند، را ذکر کنند. 

  هیات تحریریه:

 

 • مقالات براساس انطباق با اهداف و زمینه های پذیرش مقاله درج شده در وب سایت مجله، استاندارد های علمی و نوآوری ارزشیابی می­شوند. 
 • با عنایت به انتشار نشریه به صورت دوزبانه (فارسی و انگلیسی)، مقالات فارسی و انگلیسی بر اساس تاریخ نهایی پذیرش در هر شماره از نشریه (که به صورت دو فصلنامه منتشر می شود)، چاپ می شوند.
 •  ارزیابی اولیه مقاله از نظر مطابقت با اهداف نشریه و سطح علمی توسط سردبیر و اعضای هیات تحریریه صورت می­گیرد. داورها توسط سردبیر و اعضای هیات تحریریه از افراد متخصص در زمینه پژوهش، تعیین می شوند.
 •  مقالات بدون سوگیری و اعمال تبعیض  و به صورت منصفانه توسط سردبیر و اعضای هیات تحریریه مورد بررسی قرار می­گیرند و در صورت دارا بودن شرایط وارد پروسه داوری می شوند.
 •  هیات تحریریه متعهد به رعایت اصل امانت داری و عدم افشای اطلاعات مقاله قبل از چاپ رسمی در خصوص مقالات می­باشند.

  داوران:

 

 • داروان به محض دریافت مقاله باید در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش داوری مقاله اعلام نظر کنند.  
 • داوران در صورت پذیرش داوری مقاله، باید در موعد مقرر مقاله را داوری کنند.
 • داوران متعهد به رعایت اصل امانت داری و عدم افشای اطلاعات مقاله می ­باشند.