اهداف و چشم انداز

نشریه مکانیزاسیون کشاورزی مقاله ­های علمی، پژوهشی، مروری و یادداشت ­های تحقیقاتی مرتبط با پژوهش­ های نظری و تجربی را که در زمینه مهندسی ماشین ­­های کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی انجام می­ پذیرند در صورتی­ که تاکنون در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده و یا برای انتشار در نشریه دیگری ارسال نشده باشد، پذیرش می­ نماید و به شرط تأیید شدن به­ ترتیب تاریخ وصول و پذیرش چاپ می­ کند.  

محورهای اصلی پذیرش

1. ارگونومی و ایمنی در ماشین­های کشاورزی

2. بهینه ­سازی سامانه­ های کشاورزی

3. بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی

4. کشاورزی دقیق

5. استانداردهای آموزشی و فنی ماشین­های کشاورزی و مکانیزاسیون

6. مدیریت سامانه­های مکانیزه کشاورزی

7. کشاورزی حفاظتی

8. مهندسی نگهداری و تعمیرات

9. مدیریت پسماندهای کشاورزی

10. مدیریت و بهینه ­سازی مصرف انرژی در سامانه ­های مکانیزه کشاورزی

11. انرژی­های نوین

12. انرژی و محیط زیست

13. مقالاتی که جنبه بین رشته­ ای داشته و به ­طور مستقیم سامانه­ های فنی و مهندسی کشاورزی، زیست محیطی و تولید پایدار محصولات کشاورزی (از قبیل زراعی، باغی، دامی، شیلات و ...) را هدف قرار داده ­اند.