راهنمای نویسندگان

دانلود فرم تعهد

دانلود فرم تعارض منافع

دانلود الگوی مقاله

 

الگوی مقاله برای نشریه علمی- پژوهشی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تبریز

نام و نام خانوادگی نویسنده اول1*، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم2، نام و نام خانوادگی نویسنده سوم1

تاریخ دریافت:                                                                   تاریخ پذیرش:

 1- گروه ... - دانشکده ... - دانشگاه ... -  نام شهر - کشور

2- گروه ... - دانشکده ... - دانشگاه ... -  نام شهر - کشور

* مسئول مکاتبه                           E-mail:

چکیده

در این مقاله، شیوه تهیه یک مقاله برای نشریه علمی-پژوهشی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تبریز تشریح می‌شود. روش قالب‌بندی مقاله، بخش ­های مختلف آن، انواع قلم‌ها و اندازه آنها، به‌طور کامل مشخص شده است.چکیده مقاله باید در یک پاراگراف تهیه شود و حداکثر شامل 300 کلمه باشد. چکیده باید صریح و شفاف موضوع پژوهش و نتایج آن را مطرح کند. در چکیده از ذکر جزئیات کار، شکل‌ها، جدول ‏ها، فرمول‌ها و منابع‌ پرهیز شود.   

واژه ‏های کلیدی: حداکثر پنج کلمه (یا پنج اصطلاح) که بیانگر موضوعات اصلی و فرعی مقاله بوده و به ­ترتیب حروف الفبا قید شوند.  واژه ­های کلیدی برای کمک به دستیابی به مقاله از موتورهای جستجو استفاده می­ شوند و باید گویای مطالب مقاله باشند. کلمات با ویرگول از هم جدا شده و نیازی به نقطه در انتهای واژه‌ها نیست.

Template for Preparing a Full Paper for the Journal of Agricultural Mechanization (JAM) of University of Tabriz

 Full name of first author1, Full name of second author2, Full name of third author3

 1- Department of …, Faculty of …, University of …, City Name, Country

2- Department of …, Faculty of …, University of …, City Name, Country

3- Department of …, Faculty of …, University of …, City Name, Country

 Abstract

In this template, the instructions and basic guidelines for preparing a full paper for the Journal of Agricultural Mechanization (JAM) is described. General form of a paper, its sections, font style and sizes are completely illustrated. The abstract should state briefly the purpose of the research, the main results and major conclusions. This section must be prepared in one paragraph up to 300 words. Figures, tables, equations, and references should be avoided.

Keywords: At most five words (or phrases) should be chosen as keywords. The first letter should be capitalized. Key words (or phrases) should be separated by “,”. There is no need to a dot at the end.[*]

1- مقدمه

 برای نگارش مقاله از نرم‌افزار Microsoft Office Word 2007 یا نگارش‌های بعدی آن استفاده کنید. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تمام سبک­ های مورد نیاز برای کلیه قسمت‌های مقاله در این سند تعریف شده‌اند و تنها لازم است سبک مناسب را برای هر بخش انتخاب کنید. برای تهیه مقاله به موارد زیر توجه کنید:

اندازه صفحات A4 و حاشیه‌های بالا، پایین، چپ و راست هر صفحه به‌ترتیب برابر با 3/5، 2، 2 و 2 سانتی‌متر انتخاب شود. تعداد صفحات مقاله می‌تواند حداکثر 10 صفحه باشد. مقالات باید به‌صورت دو ستونی تهیه شوند. عرض هر ستون برابر 8/2 سانتی‌متر و فاصله بین دو ستون 6/0 سانتی‌متر است.

اندازه و نوع قلم‌های فارسی مورد استفاده برای هر یک از بخش­ های مقاله در جدول 1 آورده شده است. برای قلم لاتین همواره از Times New Roman استفاده کنید. اندازه قلم لاتین یک واحد کمتر از اندازه قلم فارسی در هر موقعیت باشد. برای اسامی علمی و متغیرها می‌توان از قلم کج [2] استفاده کرد.

 جدول 1- اندازه و نوع قلم‌ها

Table 1. Style and font size of text sections

اندازه قلم

نام قلم

موقعیت استفاده

18

نازنین پررنگ

عنوان مقاله

12

نازنین

نام نویسندگان

14

نازنین پررنگ

عناوین بخش­های سطح 1

13

نازنین پررنگ

عناوین بخش­های سطح 2

12

نازنین پررنگ

عناوین بخش­های سطح 3

11

نازنین پررنگ

متن چکیده و کلمات کلیدی

10

نازنین

زیرنویس و آخرنویس

9

Times New Romans

زیرنویس و آخرنویس انگلیسی

10

نازنین پررنگ

عناوین شکل‌ها و جدول‏‏ها

B

Times New Romans

عناوین شکل‌ها و جدول‏‏ها به انگلیسی

9

نازنین

متن شکل‌ها و جدول‏ها

11

نازنین

فرمول‏ها

10

نازنین

منابع

11

نازنین

متن مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2- مواد و روش ها

2-1- تقسیمات مقاله

هر مقاله باید شامل این بخش­ های اصلی باشد: چکیده فارسی و انگلیسی، کلمات کلیدی، مقدمه، مواد و روش­ ها، نتایج و بحث، نتیجه ­گیری نهایی و منابع. سایر بخش­ ها مثل سپاس­گزاری و زیرنویس‌ها اختیاری است. این بخش­ ها باید در آخر مقاله و قبل از منابع قرار گیرند.

برای نوشتن عنوانِ یک بخش از سبک Heading 1 و اگر بخش دارای شماره نیست از سبک Heading 0 استفاده کنید. عنوان زیربخش ­ها (سطح 2) با سبک Heading 2 نوشته شوند. برای سطح 3 نیز از سبک Heading 3 استفاده کنید. به‌طور معمول نیازی به زیربخش ­های سطوح بعدی وجود ندارد، با این حال اگر وجود داشت، عناوین زیربخش ­ها را بدون شماره و تنها به‌صورت متن پررنگ بنویسید.

اولین پاراگراف هر بخش یا زیربخش بدون تورفتگی (Intend) است. سایر پاراگراف­ها دارای تورفتگی به اندازه 5/0 سانتی‌متر است.

 ویژگی‏ های عنوان و نویسندگان مقاله

عنوان مقاله در عین کوتاهی باید تمام ویژگی‌های کار پژوهشی را نشان دهد.

ویژگی‏ های مقدمه

در بخش مقدمه ابتدا باید کلیات موضوع پژوهش عنوان شود. سپس تاریخچه‌ای از کارهای مشابه و مرتبط با موضوع پژوهش انجام شده به‌همراه ویژگی­ های هر یک بیان شود و ارتباط منطقی و تکمیلی پژوهش مقاله با پژوهش‏ های قبلی بیان گردد. در ادامه مقدمه‌ای از تلاش انجام گرفته در مقاله برای حل کاستی‌های موجود در پژوهش‏ های قبلی ذکر شود. از ذکر منابع به‌صورت گروهی و بدون تحلیل محتوای آنها خودداری گردد.

2-2- ویژگی ‏های مواد و روش ­ها

این بخش ­ها باید به‌طور کامل گویا بوده و شامل تعریف مفاهیم اولیه مورد نیاز، طرح مسأله، ویژگی­ های محل اجرای آزمایش، شرح مواد، ابزار کار، روش­ های به‌کار رفته (مانند روش ­های آماری تحلیل داده­ ها) و راه‌حل مورد استفاده باشند. مواد و روش ­ها می­ بایست واضح و روشن باشد تا سایر پژوهشگران در صورت نیاز بتوانند آن را تکرار نمایند. مطالب این بخش بایستی در قالب جملات مجهول و در زمان گذشته ساده نوشته شوند.

3- نتایج و بحث

نتایج و بحث مشتمل بر یافته­ های حاصل از پژوهش به‌صورت متن، جدول و شکل و بحث مستدل است. شکل­ ها و جدول ­ها نباید هم‌زمان دارای اطلاعات تکراری باشند. از شرح جزئیات جدول ­ها و شکل­ ها نیز خودداری شده و فقط به آوردن نکات مهم آنها اکتفا گردد.

 بحث باید شامل تحلیل داده ­های آزمایش، ذکر علت­ها و معلول­ ها و کاربردهای احتمالی در ابعاد نظری و عملی باشد. علاوه بر این لازم است از یافته ­های دیگر پژوهش­گران نیز در تحلیل نتایج و غنا بخشیدن به بحث استفاده شود. 

تبصره: نتایج و بحث را می ­توان به‌صورت توأم و یا جداگانه تدوین کرد  ولی در صورت جدا کردن این دو بخش، بحث نباید تکرار مجدد نتایج باشد، بلکه کلیات، مفاهیم و تحلیل نتایج ارایه شود.

3-1- ارجاع به منابع در متن

ارجاع‌دهی به منابع در این نشریه بر اساس استاندارد [3]APA صورت می­ گیرد. بر اساس این استاندارد، ارجاع‌دهی به منابع در متن باید بر اساس نوشتار انگلیسی نام نویسنده و سال میلادی انتشار و ویرگول در مابین آنها باشد (Mendeley, 2021).

اگر نویسندگان دو نفر باشند نام هر دو نفر با علامت & مابین آنها می­ آید (Alavi & Mohammadi, 2020). اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، ابتدا نام خانوادگی نویسنده اول و سپس عبارت «et al.» قید می­شود (Mohammadi et al., 2019). در صورتی که منبع مورد استفاده در ابتدای جمله بیاید ابتدا نام نویسنده(گان) مشابه آنچه در بالا گفته شد و سپس سال انتشار در داخل پارانتز می­آید:

Navid (2012) مدل عملکرد موتور را طی رابطه­ ای براساس توان، سرعت، حجم جارو شده ……

 Ghassemzadeh & Abdi (2002)روش تجربی/ پیش­گویانه به ­طور کامل بر اساس ……..

3-2- قواعد نوشتاری

شیوایی و رسایی نوشتار در گرو ساده‏ نویسی است. تلاش شود در متن مقاله از جملات رسا، گویا و کوتاه استفاده شود. جداسازی اجزای مختلف یک جمله نیز نقش زیادی در فهم آسان آن دارد. ویرگول می‏تواند اجزای یک جمله را در جایی که نیاز به مکث هست، از هم جدا کند؛ حال آن‌که نقطه ویرگول برای جداسازی دو جمله که با هم ارتباط معنایی دارند، به‌کار می‏ رود. درکاربرد پرانتز باید توجه شود که عبارت داخل آن برای توضیحی است که از اجزای جمله محسوب نشده و درصورت حذف خللی به آن وارد نمی ‏شود. در مقابل، گیومه برای برجسته کردن جزیی از جمله به‌کار می ‏رود.

تا جای ممکن از به‌کار بردن کلماتی مثل «می ‏باشد»، «گردید»، و «بوده باشد» پرهیز شود. به‌جای آنها اغلب می‌توان از کلمات ساده و روان مثل «است» و «شد» استفاده کرد.

برای کلمات فنی تا حد امکان از معادل‌های فارسی استفاده شود. بدون تردید کلمه «جعبه‌دنده» زیباتر از «گیربکس» است و یا کلمه «خردکن» از «چاپر» و «نفوذ‌سنج» از «پنترومتر» مناسب‌تر است. در چنین مواقعی اگر احتمال می‌دهید خواننده با معادل فارسی آشنا نیست، از زیرنویس برای نوشتن معادل انگلیسی استفاده کنید. این کار را در اولین کاربرد معادل‌های فارسی انجام دهید.

3-2-1- املا و فاصله­ گذاری

در افعال حال و گذشته استمراری باید دقت شود که «می» از جزء بعدی فعل جدا نماند. برای این منظور از نیم ­فاصله (فاصله متصل) استفاده کنید. همچنین دقت کنید که جزء «می» و جزء بعدی فعل را به‌صورت یکپارچه ننویسید. بنابراین «می ‏شود» و «میشود» اشتباه و درست آن «می‏شود» است.

در مورد «ها»ی جمع نیز دقت کنید که از کلمه جمع بسته شده جدا اما با نیم‌فاصله نوشته شود؛ مگر در کلمات تک هجایی مثل «آنها». مثلاٌ «پردازنده ‏ها» را به‌صورت «پردازنده‌‏ها» بنویسید.

بهتر است همواره حرف اضافه «به» از کلمه بعدی خود با نیم ­فاصله جدا نوشته شود، مانند به­ مراتب.

تمام علامت‌هایی مثل نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دو نقطه و علامت سوال باید به کلمه قبل از خود چسبیده باشند و از کلمه بعدی تنها به اندازه یک فضای خالی فاصله داشته باشند. علامت خط تیره باید به اندازه یک فضای خالی از کلمه قبل و بعد از خود فاصله داشته باشد؛ مگر این که کلمه قبلی یا بعدی یک عدد باشد، که در این صورت باید به آن بچسبد.

3-3- شکل‌ها و جدول ‏ها

شکل‌ها و جدول‏ ها باید دارای عنوان باشند. عنوان شکل‌ها در زیر شکل و عنوان جدول‏ ها در بالای جدول قرار می‌گیرند. در صورتی‌که از شکل‌ها یا جدول‏ های سایر منابع استفاده می‌کنید، باید نام و سال آن منبع را در عنوان شکل یا جدول ذکر کنید.

بهتر است برای نوشتن عنوان شکل یا جدول از سبک Figure Caption استفاده کنید. برای نوشتن متن داخل شکل‌ها و یا جدول‏ ها نیز از سبک Figure Text استفاده نمایید. از به‌کار بردن عباراتی مثل «شکل زیر» پرهیز کنید. تمام جدول ‏ها و شکل‌ها باید در متن مورد ارجاع قرار گیرند. یک جدول یا شکل نباید قبل از ارجاع در متن ظاهر شود.

شکل ‏ها و جدول ‏ها باید در وسط ستون‌ها قرار گیرند. بهتر است شکل‌ها در یک خط جداگانه با حالت وسط‌چین درج شوند و ویژگی طرح‌بندی[4] آنها به‌صورت In line with text انتخاب شود. شکل 1 نمونه‌ای از چنین تنظیمی است. چنانچه شکل یا جدولی در یک ستون جا نشد، می‌توان آن را به‌صورت تک ستونی رسم کرد.

جدول­ ها بدون استفاده از خط ­های عمودی رسم شده و خط­ های افقی نیز فقط برای جدا کردن عنوان­ ها، سرتتیرها و سایر موارد ضروری به‌کار ‌روند. شکل‌ها نیز بدون استفاده از چارچوب و زمینه تهیه شود. به‌جای عنوان‌هایی مانند نمودار، تصویر، عکس و نقشه از واژه "شکل" استفاده شود.

عطف به سیاست‌های وزارت عتف برای بین‌المللی کردن نشریات، لازم است عنوان شکل و جدول دو زبانه باشد و اعداد به انگلیسی نوشته شوند. در شکل­ها نام متغیرها و عنوان­ های هر دو محور افقی و عمودی به زبان فارسی و انگلیسی نوشته شوند. در ضمن شکل بدون چارچوب و زمینه باشد.. 

  

شکل 1- انواع فرمان­گیری در تراکتورها

Fig 1. Different steering types in tractors

شکل 2- تراز فشار صدای تراکتور برای دورهای موتور و موقعیت‏های مختلف میکروفن

Fig 2. Sound pressure level of tractor for different engine speeds and microphone positions

 

جدول 1- تجزیه واریانس پارامترهای نیروی کششی، سطح مقطع خاک به‌هم­خورده و بازده نیروی کششی

Table 1. ANOVA for the parameters of traction force, soil interference cross section and traction force efficiency

 

میانگین مربعات (MS)

درجه آزادی

df

منابع تغییرات

S.V

بازده کششی

Traction efficiency

مساحت به‌هم‌خوردگی

Interference area

نیروی کششی

Traction force

*829.888

*0.021

*1.337

2

عمق

Depth

*1393.055

*0.001

*0.777

2

زاویه

Angle

1.804ns

*0.001

*0.872

1

عرض

Width

*21.388

*0.0008

*0.251

2

برهم­کنش عمق – عرض

Depth ×Width

*55.335

*0.0001

*0.269

4

برهم­کنش عمق – زاویه

Depth × Angle

*16.574

*0.0004

*0.056

2

برهم­کنش عرض – زاویه

Width ×Angle

           

                                        *: وجود اختلاف معنی ­دار در سطح 1%                     ns: عدم وجود اختلاف معنی ­دار

 

3-4- روابط و عبارات ریاضی

برای نوشتن روابط و عبارات ریاضی بهتر است از ابزار Equation Editor استفاده شود. برای هر فرمول باید یک شماره در داخل پارانتز و به­صورت راست‌چین در نظر گرفته شود. تمام متغیرهاقبل یا بلافاصله بعد از آن باید توضیح داده شوند.

(1)

 

 که درآن،  چگالی تخمینی و X P تابع توزیع امکان است. اگر تعداد متغیرها و پارامترها برای تعریف در ادامة متن زیاد است، از فهرست علایم در بخش ضمایم استفاده و یا به‌صورت فهرست در زیر رابطه تعریف شود.

برای نوشتن روابط ریاضی می‏توان بدون به­ کارگیری ابزار Equation Editor، از بالانویسی[5]، زیر نویسی[6]، و نمادهای یونانی نیز بهره گرفت. این روش بیشتر برای ارجاع به متغیرها در متن مناسب است. به‌طور مثال تابع توزیع امکان در متن توضیحی فرمول (1) با این شیوه نوشته شده است.

در صورتی‌که یک رابطه ریاضی طولانی بوده و در یک سطر جا نشد، می ‏توان آن را در دو یا چند سطر نوشت. در این حالت باید سطرهای دوم به بعد با تورفتگی شروع شوند. همچنین می‌توان شماره آن را نیز در یک سطر مستقل نوشت. فرمول (2) را ببینید.

 (2)

یک فرمول یا عبارت ریاضی باید بعد از ارجاع آن در متن ظاهر شود.

4- نتیجه­ گیری نهایی

در این بخش، نکات مهم انجام شده در کار به‌صورت خلاصه مرور و نتایج به‌دست آمده توضیح داده می ­شوند. هم­چنین در این بخش باید دست­ آورد علمی مقاله به‌صورت واضح بیان شود. هرگز عین مطالب چکیده را در این بخش تکرار نکنید. نتیجه می‏‌تواند به کاربردهای پژوهش انجام شده اشاره کند؛ نکات مبهم و قابل پژوهش جدید را مطرح کند و یا گسترش موضوع بحث را به زمینه‏‌های دیگر پیشنهاد دهد.

سپاس­گزاری

بخش سپاس­گزاری در صورت نیاز به‌صورت کوتاه و در یک پاراگراف آماده شود. بخش سپاس­گزاری دارای شماره نیست. بنابراین، عنوان این بخش را با سبک Heading 0 و قبل از منابع بنویسید.

منابع

منابع باید شامل نام خانوادگی مولفین، حرف اختصاری نام، سال نشر، عنوان مقاله یا کتاب، نام مجله یا ناشر، دوره (Vol.) و شماره باشد. تمام منابع بایستی در متن مقاله مورد ارجاع واقع شده باشند. آدرس­های اینترنتی و جزوات درسی ترجیحا مورد استناد قرار نگیرند.

 همه منابع فارسی باید به انگلیسی نوشته شده و سال آن به میلادی تغییر یابد و در انتها عبارت (In Persian) اضافه شود. در این رابطه برای ترجمه صحیح عنوان و نام نویسنده(گان) به چکیده انگلیسی مقاله مراجعه شود.

Javadi, A., Rahimzadeh, R., and Yavari, A. (2003). Comparison of the mechanized and traditional methods effect on different seed intensity and yield of unirrigated peanut. Technical and Engineering Researches in Agriculture. (In Persian). 

Anonymous. (1992). Maize in human nutrition. FAO Food and Nutrition Series, No. 25. FAO, Rome.

Burt, E. C., and P. W. Lyne. (1985). Velocity effects on traction performance. Transactions of the ASAE. 28(6): 1729-1730.

Desir F. L. (1981). A field evaluation of the wedge approach to the analysis of soil cutting by narrow blades. M.Sc. Thesis, McGill Univ., Montreal, Quebec: 245 pp.

Kitani, O. (1999). CIGR handbook of agricultural engineering. Vol, V, Energy and Biomass Engineering. ASAE publication, ST Joseph, MI.

Srivastava, A. K., C. E. Georing, and R.  P. Roger. (1993).  Engineering principles of agriculturalmachines. American Society of Agricultural Engineers (St. Joseph, Mich). 6(2): 383-392.

Standard, A. S. A. B. E. (2002). S358. 2, Moisture measurement-Forages, American Society of Agricultural and Biological Engineers, St. Joseph, US.

Tajima, K., Tamaki, K., Tatsuno, J., Kato, M., and T. Inagaki. (1996). A study on the shaft tillage cultivation system for an agricultural Robot. IX. CIGR Congress and AgEng. In 96 Conference on Agricultural Engineering, PAPER.How to Cite: This part will be completed by the journal. 

 

[2] Italic

[3] APA (American Psychological Association) is commonly used citation style for technical and scientific works.

[4] Layout

[5] Superscript

[6] Subscript