اخبار و اعلانات

هزینه انتشار مقالات

نشریه مکانیزاسیون کشاورزی برای بررسی اولیه مقالات هیچ وجهی از نویسندگان دریافت نمی‌کند. اما مقالاتی که پس از طی کردن فرآیند داوری مورد پذیرش قرار بگیرند برای چاپ تا سال 1401باید مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال و از سال 1402مبلغ چهارمیلیون ریال (مطابق مصوبه کمسیون نشریات دانشگاه تبریز) بابت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقالات پرداخت نمایند. مولفین محترم، در صورت پذیرش نهایی مقاله، مبلغ انتشار  با مراجعه به لینک https://portal.tabrizu.ac.ir/payment (انتخاب گزینه کتابخانه مرکزی از قسمت واحد دانکشده و سپس انتخاب گزینه مکانیزاسیون کشاورزی از قسمت نوع درآمد) ...

مطالعه بیشتر

فرم تعهدنامه و فرم اظهارنامه تعارض منافع

نویسندگان محترم هنگام ارسال مقاله پر کردن فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع (موجود در قسمت راهنمای نویسندگان) و ارسال به همراه فایل مقاله الزامی می باشد.

مطالعه بیشتر

موضوعات مصوب و زمینه های پذیرش مقاله (Scope)

نشریه مکانیزاسیون کشاورزی مقاله­های علمی، پژوهشی، مروری و یادداشت­های تحقیقاتی مرتبط با پژوهش­های نظری و تجربی را که در زمینه مهندسی ماشین­­های کشاورزی و بیوسیستم­ها انجام می­پذیرند در صورتی­که تاکنون در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده و یا برای انتشار در نشریه دیگری ارسال نشده باشد، پذیرش می­نماید و به شرط تأیید شدن به ترتیب تاریخ وصول و پذیرش چاپ می­کند.   1. ارگونومی و ایمنی در ماشین­های کشاورزی 2. بهینه ­سازی سامانه­ های کشاورزی 3. بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی 4. کشاورزی دقیق 5. استانداردهای آموزشی ...

مطالعه بیشتر