اخبار و اعلانات

هزینه انتشار مقالات

هزینه پذیرش مقاله جهت چاپ برای مقاله کامل مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال (2500.000) می باشد.  واریز به شبای حساب IR620100004001072203019567 درآمد اختصاصی دانشگاه تبریز نزد بانک مرکزی و شماره شناسه 10400801333347829 (ارائه شماره شناسه در هنگام واریز وجه در بانک الزامی می باشد) درآمدهای اختصاصی دانشگاه تبریز بانک مرکزی صورت پذیرد و رسید بانکی به همراه فایل های مقاله از طریق سامانه نشریه ارسال شود.   مولفین محترم، در صورت پذیرش نهایی مقاله، مبلغ انتشار  با مراجعه به لینک https://portal.tabrizu.ac.ir/payment (انتخاب گزینه کتابخانه مرکزی از قسمت واحد و سپس انتخاب گزینه ...

مطالعه بیشتر

فرم تعهدنامه و فرم اظهارنامه تعارض منافع

نویسندگان محترم هنگام ارسال مقاله پر کردن فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع (موجود در قسمت راهنمای نویسندگان) و ارسال به همراه فایل مقاله الزامی می باشد.

مطالعه بیشتر

موضوعات مصوب و زمینه های پذیرش مقاله (Scope)

نشریه مکانیزاسیون کشاورزی مقاله­های علمی، پژوهشی، مروری و یادداشت­های تحقیقاتی مرتبط با پژوهش­های نظری و تجربی را که در زمینه مهندسی ماشین­­های کشاورزی و بیوسیستم­ها انجام می­پذیرند در صورتی­که تاکنون در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده و یا برای انتشار در نشریه دیگری ارسال نشده باشد، پذیرش می­نماید و به شرط تأیید شدن به ترتیب تاریخ وصول و پذیرش چاپ می­کند.   1. ارگونومی و ایمنی در ماشین­های کشاورزی 2. بهینه ­سازی سامانه­ های کشاورزی 3. بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی 4. کشاورزی دقیق 5. استانداردهای آموزشی ...

مطالعه بیشتر