نشریه مکانیزاسیون کشاورزی مقاله‌های برگرفته شده از نتایج تحقیقاتی را که به‌صورت تجربی یا تحلیل‌های نظری در زمینه مهندسی ماشین ­­های کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی در بخش های زراعی باغی، دامی و شیلات انجام شده اند را مورد نظر قرار می دهد. مقالات در صورتی‌که تاکنون در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده باشد، مورد پذیرش قرار می گیرند. نشریه با دسترسی آزاد است.

  ** این نشریه با انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران همکاری دارد**  


اطلاعات اصلی نشریه:

این نشریه از سال 1392 به صورت دوفصلنامه بوده از تاریخ 7 بهمن ماه  1399 مجوز انتشار به صورت فصلنامه دریافت کرده است و از سال 1400، چهار شماره در سال چاپ خواهد کرد. 

دوره انتشار: فصلنامه

تاریخ انتشار اولین شماره: 1392

قالب و شکل مقالات:  مقاله کامل پژوهشی، مقاله مروری یا ترویجی، مقاله کوتاه و گزارش علمی کوتاه 

محورهای مطالعاتی:  

1. ارگونومی و ایمنی در ماشین­ های کشاورزی 2. بهینه ­سازی سامانه­ های کشاورزی 3. بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی 4. کشاورزی دقیق 5. استانداردهای آموزشی و فنی ماشین­ های کشاورزی و مکانیزاسیون 6. مدیریت سامانه ­های مکانیزه کشاورزی 7. کشاورزی حفاظتی 8. مهندسی نگهداری و تعمیرات 9. مدیریت پسماندهای کشاورزی 10. مدیریت و بهینه ­سازی مصرف انرژی در سامانه ­های مکانیزه کشاورزی 11. انرژی­ های نوین 12. انرژی و محیط زیست 13. مقالاتی که جنبه بین رشته­ ای داشته و به ­طور مستقیم سامانه­ های فنی و مهندسی کشاورزی، زیست محیطی و تولید پایدار محصولات کشاورزی (از قبیل زراعی، باغی، دامی، شیلات و ...) را هدف قرار داده ­اند.

 زبان: فارسی و انگلیسی 

صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز

متوسط زمان ارزیابی مقالات: 3-2 ماه 

نسبت مقالات پذیرش شده به کل مقالات واصله: 25 درصد

سیاست داوری: بدون نام دو سویه

 هزینه چاپ مقاله: 2500000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود (به اخبار و اعلانات مراجعه شود).

 نشانی: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی بیوسیستم  

کدپستی: 5166614766

سایت اختصاصی: Jam@tabrizu.ac.ir

نشانی الکترونیک: Jam.tabrizu@gmail.com

این نشریه در پایگاه‌های ISC ،SID ،Google Scholar  و ....نمایه می‌شود.

این نشریه از سامانه مشابه‌یاب سمیم نور استفاده می‌نماید.


 

 

 این نشریه تابع قوانین دسترسی ازاد (Open access)  می باشد و دسترسی به تمامی مقالات این نشریه ازاد می باشد.

 

 About the Journal | Journal of Sustainable Technology and Applied Science  (JSTAS)

  نشریه مکانیزاسیون کشاورزی عضو کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

 

  این نشریه به نگارندگان مقالات اجازه می دهد که حق چاپ و حقوق انتشار را بدون محدودیت حفظ نمایند.

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-80 

1. بررسی پارامترهای کشش تراکتور مدل MF-399 با استفاده از سوخت بیودیزل

صفحه 59-67

10.22034/jam.2021.13133

سید هادی عالمی موسوی؛ حسین حاجی آقا علیزاده؛ بهداد شدیدی؛ بهنام سپهر


4. Fixed Bed Pyrolysis of Euphorbia Tirucalli Biomass for Bio-oil Production

صفحه 113-120

10.22034/jam.2021.13136

مهرشاد نظرپور؛ احمد تقی زاده سرایی؛ محیا خلاقی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی) کارشناس نشریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها