داوران

نشریه مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تبریز مفتخر است که اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور در داوری مقالات پژوهشی با این نشریه همکاری می‌نمایند. هیئت تحریریه نشریه مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تبریز از زحمات همه داوران گرامی برای ارزیابی علمی مقاله‌های ارسال‌شده به این نشریه، کمال تشکر  و قدردانی را دارد. 

داوارن مجله در سال 1398

داوران مجله درسال 1399

لینک دسترسی به سایت Publons اعضای هیات تحریریه و داوران نشریه مکانیزاسیون کشاورزی 

دکتر حسین نوید 

https://publons.com/researcher/3075338/hossein-navid/

دکتر محمدعلی میسمی 

https://publons.com/researcher/4924422/mohammadali-maysami/

دکتر حسن ذکی دیزجی 

https://publons.com/researcher/2065404/hassan-zaki-dizaji/

دکتر راضیه پودربانی 

https://publons.com/researcher/4445811/razieh-pouransari/

دکتر افشین ابراهیمی 

https://publons.com/researcher/2065961/afshin-ebrahimi/

دکتر رضا ادیبان 

https://publons.com/researcher/1862804/reza-adiban/

دکتر محسن آزادبخت 

https://publons.com/researcher/1569349/mohsen-azadbakht/

دکتر ایرج اسکندری 

https://publons.com/researcher/2176297/iraj-eskandari/

دکتر محمود امید 

https://publons.com/researcher/2791862/mahmoud-omid/

دکتر رضا امیری چایجان 

https://publons.com/researcher/2898781/reza-amiri-chayjan/

دکتر مرتضی تاکی 

https://publons.com/researcher/1332055/morteza-taki/

دکتر مجتبی جابری معز 

https://publons.com/researcher/4220820/mojtaba-jaberimoeaz/

دکتر آرمان جلالی

https://publons.com/researcher/1775986/arman-jalali/

دکتر حسین جوادی کیا 

https://publons.com/researcher/4576953/hossein-javadikia/

دکتر جلال خدایی 

https://publons.com/researcher/4368274/jalal-khodaei/

دکتر کامران خیرعلیپور 

https://publons.com/researcher/519926/kamran-kheiralipour/

دکتر جلال دهقان نیا

https://publons.com/researcher/1297902/jalal-dehghannya/ 

دکتر مسعود زابستانی 

https://publons.com/researcher/2071161/masoud-zabolestani/

دکتر سمیرا زارعی 

https://publons.com/researcher/1484398/samira-zareei/

دکتر یوسف عباسپور گیلانده 

https://publons.com/researcher/1570119/yousef-abbaspour-gilandeh/

دکتر اصغر محمودی 

https://publons.com/researcher/2063764/asghar-mahmoudi/ 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

محل خدمت

1

رضا

دانشیار

دانشگاه تبریز

2

راضیه پوردربانی

دانشیار

دانشگاه محقق اردبیلی

3

غلامحسن نجفی

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

4

کامران خیرعلی پور

استادیار

دانشگاه ایلام

5

حسین بهفر

استادیار

دانشگاه تبریز

6

حسین نوید

دانشیار

دانشگاه تبریز

7

ترحم مصری

دانشیار

دانشگاه محقق اردبیلی

8

عزت اله عسگری ارده

استادیار

دانشگاه محقق اردبیلی

9

جلال دهقان نیا

استاد

دانشگاه تبریز

10

عباس روحانی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

11

غلامحسین شاهقلی

دانشیار

دانشگاه محقق اردبیلی

12

عارف مردانی

دانشیار

دانشگاه ارومیه

13

رضا امیری چایجان

استادیار

دانشگاه بوعلی سینای همدان

14

حیدر قلی زاده

استادیار

دانشگاه زنجان

15

رضا طباطبایی

دانشیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

16

علی محمد نیکبخت

استاد

دانشگاه ارومیه

17

ایرج اسکندری

استادیار

موسسه تحقیقات دیم کشور

18

محسن آزادبخت

دانشیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

19

میرهادی سیدعربی

استاد

دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز

20

حسین جوادی کیا

دانشیار

دانشگاه زاری کرمانشاه

21

علی حسن پور  

استادیار

دانشگاه ارومیه

22

حبیبه نعلبندی

استادیار

دانشگاه تبریز

23

مرتضی تاکی

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

24

غلامرضا چگینی

دانشیار

پردیس ابوریحان  دانشگاه تهران

25

جواد رباطی

استادیار

دانشگاه مراغه

26

رضا رحیم زاده

استادیار

موسسه تحقیقات دیم مراغه

27

مسعود زابلستانی

استادیار

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

28

سمیرا زارعی

استادیار

دانشگاه کردستان

29

جواد طریقی

استادیار

دانشگاه محقق اردبیلی

30

اکبر عرب حسینی

دانشیار

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

31

محمدرضا علیزاده

دانشیار

موسسه تحقیقات برنج کشور

32

امیرحسین میرآبادی

دانشیار

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

33

علی میرزازاده

استادیار

دانشگاه محقق اردبیلی

34

محمدرضا مستوفی سرکاری

دانشیار

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی تهران

35

منصوره مظفری

استادیار

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانشرقی

36

محمدعلی مسیمی

دانشیار

دانشگاه تبریز

37

حسین نوید

دانشیار

دانشگاه تبریز

38

مسعود کمالی

فارغ التحصیل دکترا

 

دانشگاه تبریز