کلیدواژه‌ها = دما
بررسی اثر استفاده از سایبان بر تغییرات اقلیمی باغات سرپوشیده پسته و زردآلو

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 49-72

10.22034/jam.2022.15566

داود مومنی؛ جلال جوادی مقدم؛ امیدرضا روستاپور


توسعه سامانه اندازه گیری میزان تنفس در محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: کاهو)

دوره 6، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 57-67

10.22034/jam.2022.14352

زهرا احمدی؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ سامان آبدانان مهدی زاده


ارزیابی فنی کاربرد آبگرمکن خورشیدی صفحه تخت در گرمایش گلخانه‌ها در جنوب استان کرمان

دوره 6، شماره 3، مهر 1400، صفحه 49-58

10.22034/jam.2021.13919

معین مختاری ستائی؛ هوشنگ بهرامی؛ محمدجواد شیخ داودی؛ داود مومنی؛ محسن سلیمانی


اثر فرآیند یخبندان و ذوب بر تراکم پذیری خاک

دوره 4، شماره 1، تیر 1397، صفحه 45-55

مجتبی جابری؛ علی جعفری؛ علیرضا کیهانی؛ مهدی شرفا


بررسی تجربی یک استخر خورشیدی گرادیان نمکی کوچک در شهرکرد

دوره 4، شماره 1، تیر 1397، صفحه 69-78

سیداحمد مرتضوی؛ رحیم ابراهیمی؛ علی ملکی