بررسی تجربی یک استخر خورشیدی گرادیان نمکی کوچک در شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ‌گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهرکرد

2 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهرکرد

چکیده

چکیده
انرژی خورشیدی وسیعترین منبع انرژی پاک در جهان است و در اکثر مناطق قابل‌دسترسی است. انرژی خورشیدی از جمله انرژی‌های رقیق و متناوب است که برای استفاده نیاز به­جمع‌آوری دارد. یک نمونه از جمع­کننده‌های انرژی خورشیدی، استخرهای خورشیدی‌اند که انرژی خورشید را توسط آب‌نمک با دانسیته بالا جمع‌آوری و ذخیره می‌کنند. رایج‌ترین نوع استخرهای خورشیدی، استخرهای گرادیان نمکی هستند که از یک‌لایه گرادیانی برای جلوگیری از هدر رفت انرژی استفاده می‌کنند.در این تحقیق، یک استخر گرادیان نمکی کوچک به‌صورت استوانه‌ای با قطر 65 سانتی­متر و ارتفاع کلی 85 سانتی­مترساخته شد و به­ مدت 10 هفته مورد بررسی قرار گرفت. استخر به‌صورت گرادیانی با سه لایه‌ مجزا ساخته و به‌طور کامل عایق‌بندی شد. بعد از ساخت استخر، دانسیته لایه‌ها بر اثر اختلاط مقداری با دانسیته طراحی‌شده تفاوت پیدا کرد؛ اما پس از یک هفته دانسیته استخر به‌صورت نسبی به­پایداری رسید و ساختار لایه‌ای خود را تا پایان دوره آزمایش‌ها حفظ کرد. بیشینه دمای ثبت‌شده 7/41 درجه سلسیوس بود. تغییرات افزایش دما برای لایه ذخیره‌سازی بسیار ناچیز بود که پایین بودن دمای  محیط را می‌توان اصلی‌ترین علت آن دانست. دانسیته لایه سطحی در طول دوره آزمایش‌ روزانه در حال افزایش بوده است، اما دانسیته لایه‌ گرادیانی کمترین تغییرات را در بین لایه‌های استخر داشت. همچنین تغییرات دما به­طور میانگین روزانه 37/0 درجه سلسیوس افزایش داشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of a Small Salt Gradient Solar Pond in Shahrekord (Iran)

نویسندگان [English]

  • seidahmad mortazavi 1
  • rahimi ebrahimi 2
  • ali maleki 2
1 Student of Department of Mechanical Engineering of Biosystems, Shahrekord University, Iran
2 Department of Mechanical Engineering of Biosystems, Shahrekord University, Iran
چکیده [English]

Abstract
Solar energy is the largest resource of clean energy in the world and it is available in most areas. This energy is a durable energy that needs to be collected for use. An example for solar collectors is the solar pond that collect and store solar energy by high concentrated brine. The most common type of solar ponds are salt gradient ponds, which use a gradient layer to prevent the loss of energy. In this research, a small salt gradient pond was constructed with a cylinder diameter of 65 centimeters and a total height of 85 centimeters and examined for 10 weeks. The pond was constructed in a gradient form with three distinct layers and insulated completely. After construction of the pond, concentration of the layers differed slightly from designed concentration due to mixing. However, after a week, the density of the pool reached relative stability and retained its layered structure by the end of the experiment period. The maximum-recorded temperature was 41.7 °C. This little change in temperature of the storage layer could be in result of the low environmental temperature in the region. The surface layer density was increasing during the daily test period. However, the density of the gradient layer had the slightest variation among the pond layers. The temperature increased by an average rate of 0.37 ° C per day.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Solar energy
  • Gradient layer
  • Density
  • Temperature
  • Energy storage
افتاری م. 1391. تأمین انرژی فرایند نمک‌زدایی از نفت خام با بهره­گیری از استخر خورشیدی. ماهنامه اکتشاف و تولید. شماره 92.
بی نام. 1395، آمارنامه اطلاعات هواشناسی استان چهار محال و بختیاری. سایت اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری. موجود در سایت www.chaharmahalmet.ir
بیدختی ع. الف. و محمدنژاد، ع. ر. 1376. پایداری و بازده گرمایی یک استخر خورشیدی کوچک. استقلال. دانشگاه صنعتی اصفهان. شماره 16.
جعفرزاده م. ر. 1387. استخرهای خورشیدی، کاربردهای آن و روش مطالعات مکان‌یابی در ایران. کنفرانس بین‌المللی برق. دانشگاه فردوسی مشهد.
دشتی­مفرد م.، کیهانی  ع. ر.، موسی­زاده ح. و جعفرزاده م. ر. 1391. بررسی تجربی و نظری انتقال گرما و رفتار گرادیانی نمک در یک استخر خورشیدی آزمایشگاهی. گروه ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران.
دشتی­مفرد م.، کیهانی ع. ر.،  موسی­زاده ح. و جعفرزاده م. ر. 1392. بررسی کاربردی استخر خورشیدی در کشاورزی و امکان‌سنجی استفاده از آن در ایران. هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه فردوسی مشهد.
Al-Enezi I. 2012. Salinity Gradient Solar Ponds: Theatrical Modelling and Integration with Desalination. Ph.D. Thesis. Chemical Engineering Faculty of Engineering and Physical Sciences. University of Surrey.
Schober B. 2010.  Membrane stratified solar ponds master programmer of energy systems. Department of Technology and Built Environment University of Gävle. 2-18.
Tabor H.  and Weinberger Z. 1981. Non-convecting solar ponds. Solar Energy Handbook. Krielder & Kreith, McGraw-Hill Book Company. Chapter 10.
Tabor H. 1980. Non-convecting solar ponds.  Phil Trans R Soc Lond. A295:423–33. Reprinted in the book solar energy. Royal Society of London.