تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی کاه برنج و انرژی مورد نیاز برای خرد کردن آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Determination of Physical and Chemical Properties of Rice Straw and the Energy Required for its Grinding