شناسایی و تفکیک سه رقم برنج ایرانی در توده‌های مخلوط شده با استفاده از ویژگیهای بافتی و شبکه عصبی LVQ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Identification of three Iranian Rice Grain Varieties in Mixed Bulks Using Different Textural Features and LVQ Neural Network