تحلیل سینماتیکی و سینتیکی موتور تراکتور مسی فرگوسن 285

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Kinematic and Kinetic Analysis of MF285 Tractor Engine