نویسنده = ���������������� ����������
بررسی تاثیر نوع روش و مکانیسم پخت نان مسطح روی خواص کیفی نهایی محصول

دوره 6، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-12

10.22034/jam.2021.13378

فرید بجایی؛ سید صادق سیدلو؛ حبیبه نعلبندی؛ حمیدرضا قاسم زاده


تعیین پارامترهای عملکردی بهینه خشک کن ترکیبی مادون قرمز- همرفت در خشک کردن ورقه‌های موز

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 11-21

10.22034/jam.2021.13112

حبیبه نعلبندی؛ سیدصادق سیدلو هریس؛ پرویز احمدی قشلاق


ارزیابی ماشین سورتینگ محصولات باغی از دیدگاه کارایی سامانه و صدمات مکانیکی وارد بر میوه

دوره 5، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 43-53

10.22034/jam.2020.12932

حبیبه نعلبندی؛ سید صادق سیدلو هریس؛ سجاد برنکی؛ وحید فرزند احمدی


بررسی فرآیند پیش سرمایش سیب در جعبه های تجاری و جعبه هایی با طراحی جدید

دوره 4، شماره 2، آبان 1397، صفحه 81-90

سیدصادق سیدلو؛ حبیبه نعلبندی؛ سولماز جلالی