نویسنده = محمد شریفی
ارزیابی پایداری زیست محیطی پالایشگاه زیستی یکپارچه تولید گوشت مرغ و محصولات زیستی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402

10.22034/jam.2024.57893.1250

شمسی سودمندمقدم؛ محمد شریفی؛ مجید خانعلی؛ هما حسین زاده بندبافها


ارزیابی و طراحی شبکه زنجیره تأمین لجستیک پیشرو-معکوس نیروگاه بیوگاز شیراز

دوره 8، شماره 3، مهر 1402، صفحه 11-25

10.22034/jam.2023.57445.1244

نجمه توکلی؛ محمد شریفی؛ مجید خانعلی؛ حسن قاسمی مبتکر