نویسنده = ������������ ��������
بررسی اثر استفاده از سایبان بر تغییرات اقلیمی باغات سرپوشیده پسته و زردآلو

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 49-72

10.22034/jam.2022.15566

داود مومنی؛ جلال جوادی مقدم؛ امیدرضا روستاپور


ارزیابی فنی کاربرد آبگرمکن خورشیدی صفحه تخت در گرمایش گلخانه‌ها در جنوب استان کرمان

دوره 6، شماره 3، مهر 1400، صفحه 49-58

10.22034/jam.2021.13919

معین مختاری ستائی؛ هوشنگ بهرامی؛ محمدجواد شیخ داودی؛ داود مومنی؛ محسن سلیمانی