نویسنده = ������������ ��������
اثر سرعت پیشروی و موقعیت حفاظ خاک روتیواتور روی زبری سطح خاک

دوره 6، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 35-45

10.22034/jam.2022.14268

فرزاد محمدی؛ محمدرضا ملکی؛ جلال خدائی


مدل سازی و بهینه سازی کیفیت برداشت و انرژی مصرفی دروگر استوانه‌ای در برداشت یونجه

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 39-47

یاسر کریمی؛ جلال خدائی؛ سمیرا زارعی