کلیدواژه‌ها = واژه­ های کلیدی: انرژی ذخیره شده در خاک
اثر فرآیند یخبندان و ذوب بر تراکم پذیری خاک

دوره 4، شماره 1، تیر 1397، صفحه 45-55

مجتبی جابری؛ علی جعفری؛ علیرضا کیهانی؛ مهدی شرفا