نویسنده = �������������� ����������
ارزیابی فنی کاربرد آبگرمکن خورشیدی صفحه تخت در گرمایش گلخانه‌ها در جنوب استان کرمان

دوره 6، شماره 3، مهر 1400، صفحه 49-58

10.22034/jam.2021.13919

معین مختاری ستائی؛ هوشنگ بهرامی؛ محمدجواد شیخ داودی؛ داود مومنی؛ محسن سلیمانی