نویسنده = شمسی سودمندمقدم
ارزیابی پایداری زیست محیطی پالایشگاه زیستی یکپارچه تولید گوشت مرغ و محصولات زیستی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402

10.22034/jam.2024.57893.1250

شمسی سودمندمقدم؛ محمد شریفی؛ مجید خانعلی؛ هما حسین زاده بندبافها