نویسنده = ������������ ��������
مدل سازی و بهینه سازی کیفیت برداشت و انرژی مصرفی دروگر استوانه‌ای در برداشت یونجه

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 39-47

یاسر کریمی؛ جلال خدائی؛ سمیرا زارعی