مدل‌سازی رابطه دما و سرعت هوای خروجی در یک جمع‌کننده خورشیدی صفحه تخت با جریان اجباری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی