دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی تاثیر نوع روش و مکانیسم پخت نان مسطح روی خواص کیفی نهایی محصول

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

10.22034/jam.2021.13378

فرید بجایی؛ سید صادق سیدلو؛ حبیبه نعلبندی؛ حمیدرضا قاسم زاده


2. شبیه‌سازی خاک کشاورزی طی آزمون نشست صفحه‌ای توسط معیار تسلیم دراکر پراگر با استفاده از روش اجزاء ‌‌محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

10.22034/jam.2021.13892

مجتبی جابری معز؛ دنیا اکبری؛ مریم بیگلری


3. طراحی و شبیه سازی عملکرد سامانه توموگرافی القای الکترومغناطیسی به منظور بازسازی تصویر از مقاطع جریان دوفازی جامد-مایع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22034/jam.2021.13893

جلیل تقی زاده طامه؛ حسین موسی زاده؛ شاهین رفیعی؛ نازیلا طربی


4. برآورد آلایندگی و اثرات زیست محیطی روش های مختلف دفع فضولات گاوداری ها با استفاده از توصیه های IPCC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22034/jam.2021.13895

محمد نوری؛ محمدعلی میسمی؛ حمیدرضا قاسم زاده


5. بررسی و مقایسه تغییرات رایحه، رنگ و ویتامین ث برگه های خشک شده پرتقال در خشک کردن فریز درایر و هوای داغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22034/jam.2021.13912

مازیار روشن مقدم؛ رضا امیری چایجان؛ ناهید عقیلی ناطق