نویسنده = ������������������ ��������
مدل‌سازی و ارزیابی تقلب عسل بر مبنای پردازش تصویر نمونه‌های حل شده در آب

دوره 5، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 33-41

10.22034/jam.2020.12931

میثم پیرمرادی؛ مصطفی مصطفایی؛ لیلا ندرلو؛ حسین جوادی کیا