نویسنده = محمد جواد دری اسفریزی
طراحی، ساخت و ارزیابی موزع تسمه‌ای کاشت سیب‌زمینی‌

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 39-48

10.22034/jam.2023.15778

محمد جواد دری اسفریزی؛ مهرنوش جعفری؛ علی اسحق بیگی