نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعیین پارامترهای عملکردی بهینه خشک کن ترکیبی مادون قرمز- همرفت در خشک کردن ورقه‌های موز

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 11-21

10.22034/jam.2021.13112

حبیبه نعلبندی؛ سیدصادق سیدلو هریس؛ پرویز احمدی قشلاق