اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 220
تعداد پذیرش 115
تعداد عدم پذیرش 88

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 162
تعداد مشاهده مقاله 95411
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 72506
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 107 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 430 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 294 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 59 روز
درصد پذیرش 52 %