اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 233
تعداد پذیرش 125
تعداد عدم پذیرش 93

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 170
تعداد مشاهده مقاله 106755
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 83057
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 110 روز
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش 410 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 285 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 66 روز
درصد پذیرش 54 %