اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 186
تعداد پذیرش 62
تعداد عدم پذیرش 73

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 112
تعداد مشاهده مقاله 68057
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 52353
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 160 روز
متوسط زمان داوری 40 روز
متوسط زمان پذیرش 660 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 340 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 33 %