اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 192
تعداد پذیرش 76
تعداد عدم پذیرش 75

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 122
تعداد مشاهده مقاله 73037
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 55855
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 155 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 561 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 332 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 40 %