اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 235
تعداد پذیرش 93
تعداد عدم پذیرش 79

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 139
تعداد مشاهده مقاله 80094
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 62261
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 139 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 495 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 317 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 40 %