مدل سازی سینتیک خشک شدن لایه نازک انگور پیش تیمار شده با اولتراسوند و کربوکسی متیل سلولز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی