ارزیابی بازده پمپهای آبیاری در استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Energy Efficiency of Water Pumps in Zanjan Province of Iran